A A A


Biuro w Rzeszowie

ZAPRASZAMY od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00 

ul. Jana i Jędrzeja ŚNIADECKICH 20 B 
35-006 Rzeszów

tel.   (17)  854 70 58, 854 70 59, 870 01 30
tel.kom.  48 604 599 781

e-mail: kancelaria@krp.rzeszow.pl

Dane do faktury:

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH S.C.
35-006 Rzeszów, ul. Jana i Jędrzeja ŚNIADECKICH 20 B
NIP 813 10 24 318


Rachunki Bankowe:
Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów:

dla PLN:            
71 1540 1131 2001 6202 3139 0001

dla walut obcych: 
IBAN/SWIFT; EBOSPLPW122
EBAN PL 71 1540 1131 2001 6202 3139 0001