A A A

Osoby zainteresowane współpracą mogą nawiązać z nami kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Kancelaria świadczy stałą i kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców w tym klientów korporacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz wypracowane standardy obsługi prawnej pozwalają na świadczenie usług najwyższej jakości. W pewnym zakresie Kancelaria prowadzi też sprawy osób nieprowadzących działalności gospodarczej.
 
Współpracujemy z radcami prawnymi i adwokackimi na terenie całej Polski oraz za granicą. To pozwala zapewnić każdemu Klientowi obsługę prawną w pełnym zakresie. Zapewniamy stałe i kompleksowe doradztwo prawne od chwili wprowadzania podmiotu gospodarczego na rynek, aż do zakończenia działalności. 
 

W ramach obsługi prawnej oferujemy świadczenie usług w zakresie:

1. tworzenia spółek prawa handlowego (osobowych, kapitałowych) oraz ich przekształcaniu, podziałach i likwidacji,

2. doradztwa (konsultacje prawne, opinie) w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa zamówień publicznych,

3. sporządzania ekspertyz prawnych, sporządzaniu i opiniowaniu umów,

4. windykacji należności,

5. zastępstwa procesowego i reprezentowaniu przed sądami oraz organami administracji,

6. stałej i bieżącej obsłudze korporacyjnej, w tym zapewnienie udziału w posiedzeniach władz Spółek, przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów, zgłoszeń do KRS i innych rejestrów, ogłoszeń w MSiG, zmiany aktów założycielskich itp.,  

7. udziału w negocjacjach z partnerami handlowymi,

8. opracowywania regulaminów wewnątrzzakładowych, doradztwa przy ich wdrażaniu i przestrzeganiu,

W ramach obsługi prawnej osób nieprowadzących działalności gospodarczej oferujemy świadczenie usług w zakresie:

1. doradztwa i konsultacji prawnych,

2. udzielania bieżących porad i konsultacji prawnych,

3. sporządzania ekspertyz prawnych,

4. windykacji należności,

5. prowadzenia innych spraw w tym odszkodowawczych,

6. sporządzania i opiniowania umów, pism i innych dokumentów,

7. reprezentacji przed wszelkimi sądami, urzędami i innymi podmiotami (osobami).