A A A

RADCOWIE

Arkadiusz Mik

radca prawny

1989 r. - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji
1995 r. - radca prawny po aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie (RZ-429)
1996 r. - wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych

mail: arkadiusz.mik@krp.rzeszow.pl   

Wiesław Władyka

radca prawny

1992 r. - absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji
1995 r. - radca prawny po aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie (RZ-K-208)
1996 r. - wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych

mail: wieslaw.wladyka@krp.rzeszow.pl

Ewa Jatczyszyn


radca prawny

2004 r. - absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Prawa
2004 r. - prawnik w tut. Kancelarii Radców Prawnych
2010 r. - Szkoła Prawa Niemieckiego: Uniwersytety w Krakowie, w Heidelbergu, w Moguncji
2011 r. - uzupełniające studia prawnicze "Master of Laws" (LL.M.): Uniwersytet w Moguncji
2012 r. - Szkoła Prawa Austriackiego: Uniwersytety w Krakowie, w Wiedniu
2013 r. - radca prawny po egzaminie radcowskim (RZ-K-392)

mail: ewa.jatczyszyn@krp.rzeszow.pl   

Joanna Bochnia - Czubik


radca prawny


2011 r. - absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Prawa
2012 r. - aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie
2012 r. - prawnik w tut. Kancelarii Radców Prawnych
2015 r. - radca prawny po egzaminie radcowskim (RZ-K-409)

mail: joanna.bochnia@krp.rzeszow.pl

 

 

 

PRAWNICY

Bożena Gryziec


prawnik

2001 r. - absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Filia w Rzeszowie, Wydział Prawa
2002 r. - prawnik w tut. Kancelarii - Kierownik Biura

mail: bozena.gryziec@krp.rzeszow.pl

 

Magdalena Batóg


prawnik

2004 r. - absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Prawa
2005 r. - prawnik - asystentka radcy prawnego w tut. Kancelarii Radców Prawnych

mail: magdalena.batog@krp.rzeszow.pl

 

Marzena Tyrek-Mazur


prawnik

2015 r. - absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa
2015 r. - prawnik w tut. Kancelarii Radców Prawnych

mail: marzena.tyrek-mazur@krp.zeszow.pl